PRODUKSJONSLEIAR

Sogn og Fjordane Teater søkjer produksjonsleiar i 100% fast stilling. Produksjonsleiaren sit i leiargruppa og er teatersjefen sin næraste medarbeidar i planlegging av teaterframsyningane.

Arbeidsoppgåver vil vere ansvar for framdrift og gjennomføring av kvar produksjon, i tillegg til personalansvar for teknisk personale og budsjettansvar. Produksjonsleiaren må tidvis fungere som inspisient i teateret sine produksjonar.

Vi søkjer ein person med relevant utdanning og røynsle, gjerne teaterfagleg. Personen må vere strukturert, sjølvstendig og ha gode kommunikasjonsevner. Vedkomande bør ha kunnskap om og røynsle frå prosjektleiing og bruk av data som arbeidsverktøy.

Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar, og løn etter avtale.
Spørsmål om stillinga kan rettast til teatersjef Bodil Kvamme på telefon
975 47 249, eller e-post: bodil.kvamme@softetater.no

Søknad med CV skal sendast elektronisk til post@softeater.no
Søknadsfrist 12. januar 2018