Trond G. Dale

Trond er slagverkar med brei musikalsk bakgrunn både frå den rytmiske og den klassiske musikalske verda.

Trond er utdanna frå Griegakademiet i Bergen og frå Musikhögskolan i Malmö, og har gjennom studietida opptrått regelmessig med orkester både i Bergen og Malmö.

Han har òg vore engasjert som slagverkar ved ei rekkje framsyningar ved Den Nationale Scene og ved Bømlo Musikallaug i Moster amfi, mellom anna i Broadwaymusikalane Miss Saigon og Company.

Gasta Design