Gunhild Hjertaas

Gunhild starta utdanningsløpet sitt ved NTNU i Trondheim kor ho studerte musikk. Vidare gjekk turen til skodespelarlinja ved Nordisk institutt for scene og studio.

Ho var ferdig her i 2011. Gunhild har vore med i kabaretar, sommarspel og kortfilmar. Med teatergruppen Framdrift og Holmen Hjertaas Produksjoner har ho produsert og spelt i musikteaterstykkene Oklahoma!, Sommer i Tyrol og Jul i Hjertåsen på gardsbruk i Trøndelag. 

Sidan vinteren 2014 har ho vore knytt til Jo Strømgren Kompani og spelt Den lille i framsyninga Kjøkkenet

Gasta Design