Fredrik Høstaker

Fredrik er 23 år og kjem frå Førde. Han begynte med teater som trettenåring ved ungdomsteatret på SoFt med framsyninga Prinsessa som ville bestemme sjølv. 

Fredrik gjekk dramalinja ved Firda vidaregåande skule og deretter teaterlinja ved Romerike Folkehøgskule.

Han gjekk vidare på Bårdar Akademiet sin treårige musikallinje der han gjekk ut våren 2013. Han spelte Jamie i My Fair Lady på Folketeateret og var med på  TRUNK - a musical entertainment på SceneBårdar same året.

I november 2013 turnerte han med Amerikareisa for Den Kulturelle Skulesekken. Fredrik var var å sjå som Bobby i A Chourus line på Chat Noir tidlegare i år.

Gasta Design