Media

Alt materiell er til fri bruk for media.
For meir informasjon eller presseavtalar, kontakt Sogn og Fjordane Teater ved informasjons- og marknadssjef Lene Grande: lene.grande(a)softeater.no, tlf 906 11 223

Alt materiell som kan lastast ned frå våre nettsider er verna av Lov om åndsverk § 45. Bilete kan ikkje overdragast til tredjepart. Fotografen sitt namn skal nemnast ved einkvar bruk av bileta.

Pressefoto

Slik gjer du for å laste ned foto frå vår Flickr-konto:

1. Venstreklikk på ønska bilete, du vil då få opp eit større bilete.

2. Høgreklikk i sjølve biletet, så kjem det oppe eit felt med  "view all sizes".
    Du vel storleik på bilete ved å trykke på eit av alternativa over biletet, til dømes «original» som er den største.

3. Over biletet kjem teksten "download the original size of this photo", ved å trykke på denne kan du opne og/eller lagre  
    bilete.