Teaterlauget

Teaterlauget er ei fordelsordning for lag og bedrifter som gir tilsette gode rabattar på alle ordinære framsyningar i Sogn og Fjordane. Alle tilsette som ønskjer det får eige medlemsbevis.

Kven kan bli medlem i Teaterlauget?
Alle bedrifter og lag/organisasjonar i Sogn og Fjordane kan bli medlem ved å kontakte Sogn og Fjordane Teater. Ta kontakt via kontaktskjema eller på telefon til sentralbord.

Fordelar:

 • Rabatterte billettar på alle framsyningar i regi av Sogn og Fjordane Teater

 • Kjøp av inntil 2 rabatterte billettar per person på kvar framsyning

 • Spesialpris for gruppebestilling (5 personar eller fleire)

 • Tidleg informasjon om framsyningar og arrangement i regi av Sogn og Fjordane Teater

 • Invitasjon til lansering av nytt årsprogram (haust)

 • Tilbod om arbeidsvisningar/ prøveframsyningar ved høve

Vilkår:

 • Det må vere ein kontaktperson i bedrifta

 • Kontaktpersonen må distribuere informasjon/tilbod frå Sogn og Fjordane Teater til tilsette/medlemar

 • Bedrift og kontaktperson står oppført på Sogn og Fjordane Teater si webside med på oversikta over medlemsbedrifter i Teaterlauget (pdf)

 • Kontaktpersonen ordnar gruppebestillingar for medlemmane i bedrifta/lag/organisasjonen

 • Kontaktperson oppdaterer kontaktinformasjon om bedrifta/lag/organisasjonen på teateret si heimeside (logg inn)