Kulturkafé: Kvinner i krig

 

Før framsyninga «Engelen frå Kobane» vert det kulturkafé der professor Kariane Westrheim er invitert til å fortelje om "Kvinner i krig".

18. oktober kl 18.00-18.40 Flora Folkebibliotek
19. oktober kl 17.00-17.40 Førde bibliotek

Kva kjempar kvinnesoldatane i YPJ for? Kva er deira motivasjon i ein krigsherja region? Kva er det dei forsvarer og kva er limet som held dei saman trass i ufattelege prøvingar? Er utfordringane like aktuelle i dag?

Kariane Westrheim.uib-portretter031.JPG

I samband med si forsking på utdanningstenking i politiske rørsler besøkte professor Kariane Westrheim kvinnehæren YPJ, som Rehana i "Engelen frå Kobane" slutta seg til, i 2014. To år seinare besøkte Westrheim YPJ i Rojava (Nord-Syria). Det vart eit uforgløymeleg møte med unge kvinner som valde å legge alt til side for å frigjere Kobane og andre områder okkupert av IS. Seinare har kvinnene i YPJ blitt sjølve symbolet på samhald og motstand. Dei vart medieyndlingar i perioden dei kjempa om Kobane.

I prøveperioden på "Engelen frå Kobane" kjende regissør Miriam Prestøy Lie på eit ansvar for å prøve å forstå den komplekse situasjonen i Syria, og det var også litt av motivasjonen hennar for å jobbe med denne teksten. Det vart gjort mykje gransking i forkant av framsyninga, og det var viktig for regissøren å kjenne at ho hadde ryggdekning til å dykke ned i dette stoffet, og for å klare å forstå konteksten. Kariane Westreim var ein av dei personane som var med å bidrog med god innsikt i dette materialet. Dei som tek turen på kulturkafé i biblioteket denne kvelden får med seg eit godt innblikk i framsyninga "Engelen frå Kobane" .


Arrangementa er gratis i samarbeid med Rom for ord, Førde bibliotek, Flora Folkebibliotek, Førdehuset og Flora samfunnshus.