Kinnaspelet 2016

Songen ved det store djup

Ein scenografi med blått hav, høg himmel, Kinnaklova og den gamle steinkyrkja frå 1100-talet, er det som møter deg på Kinn. «Songen ved det store djup» er eit drama om kjærleik og svik, tvil og tru, då reformasjonen kom til Norge i 1537. Den kasta vrak på ein 500 år gamal kyrkjeleg tradisjon og levemåte i eit bygdesamfunn. Dette teateret ved havet, der naturen og kulturlandskapet spelar med, er ei sjeldan oppleving.

Speleperiode: 17.-18. juni på Kinn

AV Rolf Losnegård
KOMPONIST Per Janke Jørgensen
REGI Jeff Pedersen
MUSIKALSK ANSVARLEG Harald Dahlstrøm

MEDVERKANDE:
Idun Losnegård
Kyrre Eikås Ottersen
Randolf Walderhaug
Reidun Melvær Berge
Peter Førde