Kinnaspelet 2017

Songen ved det store djup

Ein scenografi med blått hav, høg himmel, Kinnaklova og den gamle steinkyrkja frå 1100-talet, er det som møter deg på Kinn. «Songen ved det store djup» er eit drama om kjærleik og svik, tvil og tru, då reformasjonen kom til Norge i 1537. Den kasta vrak på ein 500 år gamal kyrkjeleg tradisjon og levemåte i eit bygdesamfunn. Dette teateret ved havet, der naturen og kulturlandskapet spelar med, er ei sjeldan oppleving.

Speleperiode: 17.-18. juni på Kinn

MEDVERKANDE: Idun Losnegård | Jeppe Beck Laursen | Kyrre Eikås Ottersen | Reidun Melvær Berge | Peter Førde

AV Rolf Losnegård
KOMPONIST Per Janke Jørgensen
REGI Jeff Pedersen
MUSIKALSK ANSVARLEG Harald Dahlstrøm