Arrangørside


INVASJON! 

Her kjem det informasjon frå Sogn og Fjordane Teater om framsyninga INVASJON! som har première 14. oktober kl 18.00 i Teatersalen, Førdehuset.

 


Presse

Førehandsomtale:

Skulebesøk på Vassenden og Skei skule (Firda Tidend 22.09.17)

Pressemelding:

Firdaposten (18.10.17)

 

Teatermeldingar: 

Teatermelding frå Scenekunst.no. (26.10.2017)

Teatermelding frå Firda (14.10.2017)


Sosiale media

Facebook

Facebook er ein 

Instagram

 

YouTube

Vi legg alle filmane vi produserar på YouTube-kanalen vår: 

Trailer 1 : "Jakta på Abulkasem"

Trailer 2 : "Jakta på Abulkasem fortset"

Trailer 3 : "Eg er Abulkasem"


Web-bilder

Bilete kan lastast ned frå vår flickr-konto.

 

 


Tekniske sider

Teknisk raider

...blablabla frå Kenneth

Berehjelper

Vi treng fire berehjelper til denne produksjonen i 2,0 timar til innbering og 2,0 timar til utbering. Oppmøtetidene for berehjelpene kjem vi tilbake til.

Turnéleiar

Det er Halldor Horne som er turnéleiar på denne produksjonen.

 Tlf: 112

E-post: 


Annonse/plakat

Marknadsplan

 

Annonseplan

 

Plakatar


Billettar og prisar

Billettsalet startar etter lanseringa av programmet for 2018. Billettsalet går via www.ticketco.no og ein får billetten sendt på e-post og kan skrive denne ut eller vise den fram med sin smarttelefon. Alt sal i døra blir gjort over same systemet via internett.

Det er viktig at når ein skal selje billettar at ein har gjort seg kjent med billettsystemet og billettkategoriane i forkant av framsyninga. Vi har desse billettkategoriane for at vi skal få vite kven som kjøper billettar og kven som nyttar billettane sine, slik at vi kan jobbe enda betre med å få flest mogleg inn i salen. Det er derfor viktig at billettar som ikkje verte nytta ikkje blir sjekka inn og at ein sel riktig billett sjølv om prisane er like.  

Kategoriane under er tilgjengeleg for kjøp i døra. Prisane er inkl. billettavgift (?):

Vaksen: 300 kr                                                                       

Ungdom/Student: 100 kr

Honnør: 250 kr

Gruppe (min. 5): 250 kr

Teaterlauget: 230 kr

BOB: 250 kr

Scenekort kr 130,-

Alle spelestader som sel billettar over TicketCo skal starte salet i døra 1 time før spelestart. Oppmøte for sal ved inngang er 1.5 timar før spelestart.

Turnéleiar har ansvar for oppkobling av utstyret.