Styret 

 

Styreleiar
Rasmus Mo - Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Nestleiar
Iris Loftheim - Førde kommune

Medlemmar
Ola Tarjei Kroken - Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kristine Lie- Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kjell Furevik - Sogn og Fjordane Teater

Varamedlemmar
1. varamedlem Hanne Oftedal - Sogn og Fjordane fylkeskommune
2. varamedlem Eva Marie Halvorsen - Sogn og Fjordane fylkeskommune
3. varamedlem Anne Lilleaasen - Sogn og Fjordane fylkeskommune
    Varamedlem Ivar Svensøy- Førde kommune
1. varamedlem Reinert Hukset - Sogn og Fjordane Teater
2. varamedlem Kyrre Eikås Ottersen - Sogn og Fjordane Teater
3. varamedlem Reidun Støfring - Sogn og Fjordane Teater