Gåvekort

Kva med å gi ei teateroppleving i gåve? Du kan kjøpe gåvekort på valfri sum og mottakar kan fritt velje kva framsyning han/ho ønskjer å sjå. Kortet er gyldig i to år frå kjøpsdato og kan nyttast på SoFt sine ordinære framsyningar i Sogn og Fjordane. Gåvekortet kan ikkje nyttast på Kinnaspelet.

Gåvekortet kan tingast hos sals- og marknadsansvarleg Kjell Mjelleli på e- post kjell.mjelleli@softeater.no eller telefon 918 32085. Vi kan sende gåvekortet i posten etter å ha registret betalinga på vår konto eller sett kvittering på transaksjonen.