Amatørteater

SoFt har ikkje eigen tilsett amatørteaterinstruktør, men tilbyr rådgjeving til amatørteatergrupper. 
Ved spørsmål, kontakt teatersjef Bodil Kvamme på telefon 909 90 600 / teatersjef(a)softeater.no.

Elles er Vestlandske Teatersenter eit kompetansesenter som tilbyr kurs og workshops retta mot både amatørteater og profesjonelt teater. Du finn meir informasjon om dette på www.teatersenter.no.