Vil du ha ei teaterframsyning til din heimstad?

Sogn og Fjordane Teater (SoFt) set opp ei musikkteaterframsying med Linda Øvrebø og Kyrre Eikås Ottersen i rollene i tidsrommet 13.02.15 – 21.03.15 som kan bestillast til din heimstad.

Lokalet må ha eit areal på 8 m bredde, 5 m djupne og 2,90 m høgde.

 

Om du er interessert kan du ta kontakt innan 28. november på

tlf: 918 32085 eller e-mail: kjell.mjelleli@softeater.no